برایم نوشت:   رد ته سیگارها را بگیر و بیا بی شک پیدایم می کنی...   برایش می نویسم:   مدتهاست پیدایت کردم نه از ته سیگارها،از خوابهای سرگردانی ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 51 بازدید
مرداد 94
1 پست
مرداد 93
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
12 پست
تیر 91
9 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
21 پست
بهمن 90
37 پست
دی 90
31 پست
آذر 90
20 پست
آبان 90
52 پست
مهر 90
54 پست
شهریور 90
39 پست