بهار زندگیت مبارک

از خستگی ها می نویسم

زمانیکه فقط خودت هستی و خودت...

درد را به تنهایی به دوش می کشی!

دردی که شاید عظمتش همانند یک کوه باشد!

 

از دلواپسی ها می نویسم

زمانیکه فقط تو چشم انتظار هستی

تو تک تک ثانیه ها را با بغض می شماری

تو هستی که فقط می دانی

نیش هیچ عقربی کشنده تر از عقربه های ساعت

که در انتظار می گذرد

نیست!!!

 

و سرانجام از عشق می نویسم...

آه...عشق

عشق

عشق

عجیب این روزها دلت هوایی شده!

معجزه ای از جنس خدا می خواهی

که خواهد توانست زندگیت را کن فیکون کند!

آری فقط تو هستی که دعوت عشق را اجابت می کنی!

سراسر زندگیت هم اگر درد و رنج و غصه باشد

با آمدن یک عشق روحت ناب می شود...

جنست خالص می شود...

سرآغاز همه ی فصل ها می شوی

و بهار با تو آغاز می شود...!

 

ای روح ناب بهار زندگیت مبارک!

مهرنوش

/ 26 نظر / 35 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شهاب

قالب قبلیتو بیشتر می پسندیدم اینم قشنگه نوشتتم بسیار عالی

farideh

سلام دوست عزیزم آپم دیر نکنی!!!!! __________________________$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ ______________ _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ ________ ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-..

مرددیوونه

منظورمخود کلیسا بود

یاس

[قلب]واقعا زیبا و دل نشین بود اگه با تبادل لینک موافقی به وبم یه سری بزن و بگو با چه اسمی لینکت کنم[بغل] منتظرم[ماچ]

مرتضی عزیزی

نیش هیچ عقربی کشنده تر از عقربه های ساعت که در انتظار می گذرد نیست!!! بسیار تعبیر قشنگ و نابی بود. درود[گل]

شب مهتاب

خدایا...چه یافتند آنانکه تو راگم کردند؟؟؟ و چه گم کردند آنانکه تورایافتند؟؟؟

شب مهتاب

شاملو: گاه می اندیشم چندان هم مهم نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشم... همین مرا بس که کوچه ای داشته باشم و باران... و انسانهایی در زندگیم باشند زلال تر از باران...!

Asemane man

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی یاران نمیدانند که من دریائی از دردم به ظاهر گرچه میخندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم[گل]

محمد

سلام.خیلی قشنگ و با احساس مینویسی.امیدوارم همیشه موفق باشی و هیچ وقت دلت نشکنه.بازم میام پای بند حرفات شدم.فعلا