التماس

خوش بحال بعضی مردم که شدن توزندگی گم...

التماس سرخه سیبا پیششون چقد حقیره...

میلاد تهرانی

/ 1 نظر / 7 بازدید
معین

خوشبختی بر سه ستون استوار است: فراموش کردن غم های گذشته، فراموش نکردن عبرت های گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده