به نام عشق

تو را در قلب شعرم می گذارم

به نام عشق آن را می نگارم

تمام حرف من در شعر این بود

تو را تا بی نهایت دوست دارم...

/ 2 نظر / 11 بازدید
عاشق کوهستان

سلام عزیز[گل][دست] عشق آن نیست که یک دل به 100 یار دهی عشق آن است که 100 دل به یک یار دهی ...[لبخند]

شهاب

کاش یکی ما رو هم به همین اندازه دوست داشت