آه...

تمام حسرت من غبار مه آلودیست

بر پنجره ی اتاقم

 

که تو را درونش آه کشیدم!

/ 12 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هومن

چشم ما روشن دل شما هم روشن وقتي يك نوشته اي رو گذاشتم درپاسخ گفتي واقعأ اينطوره؟ پاسخت جمله ايست كه خودنگاشتي.ديگر حتا نميخواهي به او بينديشي .اكنون كه افسوس ميخوري كه آنهم همه ي حسرتت«تمام حسرت من غبار مه آلودیست بر پنجره ی اتاقم که تو را درونش آه کشیدم!» آري اين هم دليلش.به راستي چنين است.

مازیار

بزرگترین درد زندگی دلبستن به کسی است که به تو تعلق ندارد.

مازیار

در من، این پنجره را چه کسی وا کرده ست که در آن عطرها، منظره‌ها، آواها حس دیوانه شدن می‌بخشد.

Asemane man & you

´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶ ¶¶¶´´´´´¶¶´¶ ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶ ´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶ ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶ ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶ ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶ ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´

[تایید]

مهدخت

تو ای ضمیر نا خودآگاه من چشــــــــم از دلت بر مدار! دلدادگی رسم بی بدیل زندگی ست . . .!!!

شب مهتاب

بسیار زیبا [گل] به یاد یار ودیار آنچنان بگریم زار که از جهان ره و رسم سفر براندازم

مازیار

چشمان تو منظومه ی دلتنگی ست کمی باران کم دارد این جنگل نشسته به انتظار ..