فاصله ها

فاصله ها چه تهی مغزند

که گمان میکنند

دیوارها

ابهت ثانیه های گذشته را

زیر سوال میبرند...!

/ 2 نظر / 7 بازدید
دایی جواد

سلام دایی جان... شعرهای زیبا زیبایی مینویسی... بیاییم این فاصله ها رو کمتر از ثانیه ها کنیم... گذشته های ثانیه ای همیشه شیرینند... یا علی دایی جواد [لبخند]

لیلی

[متفکر] قشنگ بود