هیچ وقت نفهمیدم چرا

درست همان کسی که فکر می کنی

با همه فرق دارد

 

یک روز مثل همه

تنهایت می گذارد!!

/ 43 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Asemane man

وقتي يه بار ازدوست (دخترت يا پسرت)ضربه مي خوري درست مثل اين مي مونه که با ماشين بهت زده و داغونت کرده ولي وقتي مي بخشيش درست مثل اين مي مونه که بهش فرصت دادي تا دنده عقب بگيره و دوباره از روت رد بشه تا مطمئن بشه چيزي ازت نمونده [گل]

هومن

کنــارت هستند ؛ تا کـــی !؟ تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند ... از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟! وقتی کســی جایت آمد ... دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟ تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند .... میگویــند : عاشــقت هســتند برای همیشه نه ...... فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود !

هومن

کنــارت هستند ؛ تا کـــی !؟ تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند ... از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟! وقتی کســی جایت آمد ... دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟ تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند .... میگویــند : عاشــقت هســتند برای همیشه نه ...... فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود !

هومن

آرامـــش یعنــــی : هـر وقت قهـــر کــــردی ؛ مطمئــــن بـــاشـی کـــه تـــا آشتـــی کنـــی هیـــچ کسی جـــات رو نمی گیــــــره ... ولي................................................................گرفت [گریه]

هومن

کاش میدانستی در این کویر گرم وبرهوت كه تا چشم مي كاود كسي نيست ، تـــو را داشتـــــــــــن همان حس ِ خیس ِ باران است ...

هومن

سلام مرا به وجدانت برسان و اگر بیدار بود بپرس: چطور شب ها آسوده می خوابد وقتی سنگ هایی که در دستان توست قلب مرا نشانه می رود؟؟! اما..............سلام مرا به غرورت هرگز نرسان زيرا او جداگر دلهاست

برف

چون تنهای را دوست نداره