اندوه

اندوه

شعر نیست

اندوه

آدمی ست که شعر می گوید...!

/ 7 نظر / 62 بازدید
فرزاد - امتداد دو نگاه

دنیای این روزای من هم قد تنپوشم شده... اینقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده!!! دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده ... تنها مدارا می کنیم دنیا عجب جایی شده!!! هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن میکنم آینده این خونه را با شمع روشن میکنم... در حسرت فردای تو تقویمو پر می کنم هر روز این تنهایی رافردا تصور میکنم!!! هم سنگ این روزای من تنها شبم تاریک نیست اینجا بجز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست... هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن میکنم آینده این خونه را با شمع روشن میکنم دنیای این روزای من هم قد تنپوشم شده... اینقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده!!! دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده تنها مدارا می کنیم دنیا عجب جایی شده...

مربي

كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد يك نكته از اين معني گفتيمو همين باشد شاعر ميگه غم از شعرم نيست غم از خاطر و انديشه منه

♫ Iraj Mirza ♫

دمی با غم به سر بردن جهان یکسر نمی ارزد [نیشخند]

رهگذرشب

مهرنوش جون خیلی زیبا مینویسی.[قلب][تایید]

فرهاد

اندوه حالت آدمیه که ... دلش تنگه یه بی معرفته ولی اون بی معرفت دلش هزار جا گیره