سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم

 

ولی نمی دانم

 

چرا هنوز هم دیروز ها بهترند...


/ 8 نظر / 50 بازدید
مازیار

تو را به خاطر خواهم آورد چونان لرزش شن ها در باد چونان سبزناکی دستهای زیر خاک تو را به خاطر خواهم آورد چونان گرده های معلق معابد در گنگی راه چونان صلحی در میان رنگ ها و مرزها تورا به خاطر خواهم آورد چونان خمیدگی شانه های گمگشته در یاد چونان تطهیر پریچه های همیشه پریشان در اشیانه های زنان دشت تورا به خاطر خواهم آورد چونان برگی که مرگ را به اهتزاز در می اورد چونان نابینایی که شب را روشنی میبخشد . تورا به خاطر خواهم آورد ! "