دقیقه های سرد بی تو...

سر درد

درد سر

سر درگم

سرگیجه

سر به هوا...

چقدر سر به سرم می گذارند

دقیقه های سرد بی تو!

/ 38 نظر / 47 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شب مهتاب

نــــدار.. د ا ر ا.. فقــیـر.. غنــی.. مستحق.. و ... در برابر ِنــگاه ِ تــو یکیست ! امّـــا ایـــــــــــمان دارم دل شکسته ها ، نــــزد ِ تــو خــــاص ترند ... خـــدای دارا و نــــــدار.........!

شب مهتاب

بـرایـم لــحـــظــات را نــگــه دار ! فــقــط مــشــتــی از کـلـمــا ت جـــا دویـــت کــافــیـسـت تــو اســـتــا د مـبحـوس کـردن زمـان در بـیـن تـک تـک حــروف ا شــعــا رت هــســتـــی

شب مهتاب

سلام[گل]

تـمـام مـعـلوم هـا و مجـهـول هایـم را بـه زحمـت کـنـار هـم مـی چـیـنم فـرمـول وار ؛ مـرتـب و بـی نـقـص ... و تــو بـا یـک اشـاره هـمـه چـیـز را در هـم می ریــزی ... در شرح حال گل بنویسید خار را بر هم زنید : خوب و بد روزگار را .

دایی جواد

سلام دایی جان..ممنون از تبریک که گفتین انشالله سلامتی و شادیتون همیشگی باشه دایی...یا علی [گل][گل][گل][گل]

یخ فروش جهنم

[گل]وب زیبایی داری خوشحال میشم وقت کردی سری هم به وب من بزنی[گل]

رهگذر1369

آفتاب پنجره را میشناسد حتی اگر بسته باشد مهتاب به دیدارم می آید حتی اگر خسته باشد دل هواتو میکند حتی اگر شکسته باشد . . .