تکیه کن

تکیه کن بر شانه هایم

 

شاخه ی نیلوفرینم

 

تا غم بی تکیه گاهی را به چشمانت نبینم!!!

/ 5 نظر / 14 بازدید
دختر سایه ها

گاهی باید دروغ را راست پنداشت و گاهی راست را دروغ ! بی فریب خوردن ،زندگی سخت است... "فروغ فرخزاد "

آسمان من

عشقي که تنها با يک نگاه آغاز ميشود با شناخت سست و سست تر ميشود ولي عشقي که با شناخت آغاز ميشود با هر نگاهي عميق و عميق تر ميشود[گل]

maryam

آنقدر پیش این و آن از خوبــــــــی هایش گفتم که وقتی سراغش را می گیرند شرم دارم بگویم تنهایــــــــم گذاشت

فرهاد

آدم وقـتي يـه حـس تکرار نشدني رو با يکي تجـربه مـيکـنه .. ديگه اون حــس رو با کـس ديگه اي نـميـتونه تـجـربه کـنه ! بـعـضي حــس هـا .. خــاص و نــاب هـسـتـنـد .. مـثـل بــعـضـي آدم هـا ..!

فرهاد

قرارمان فصل انگور شراب که شدم بیا تو جام بیاور من جان جام را خالی از جان کن هراسی نیست فقط تو خوش باش ...